КЕВР проучва европейския опит за размера на санкциите по REMIT

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проучва европейския опит за нивата на санкциите, налагани по REMIT. Целта е да бъдат определени референтни нива за българския пазар, които да бъдат заложени в Закона за енергетиката, в рамките на предстоящите му изменения, свързани с либерализацията на електроенергийния сектор. Това стана ясно от изказването на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов на провелата се тази седмица първа експертна дискусия от поредицата Energy Managers’ Forum, с организатор сп. „Ютилитис”.

Доц. Иванов припомни, че Регламент 1227/2011 (REMIT) възлага на националните регулатори строго специфични задачи – да следят и налагат забрани за търгуване с вътрешна информация, да санкционират при установена манипулация и да следят за опити за манипулации. Тези задължения са както на ниво производство, така и на ниво пазар на едро и дребно, посочи той. И подчерта, че още в края на 2013 г. КЕВР трябваше да има по закон тези правомощия.

Проучването на опита в 12 страни-членки на ЕС е показал, че санкциите варират в различни граници, като в някои страни – Австрия, Германия, Великобритания, Полша и Испания, дори е предвиден затвор с продължителност между 2 и 8 години. Има страни, в които предвидената санкция е до 10% от годишния опит на нарушителя и временна забрана за упражняване на дейността на компанията. В Германия освен затвор, се предвижда и санкция в размер на 100 хил. евро, посочи Иванов. В Унгария глобата е 500 млн. форинта, в Румъния – 500 хил. леи, Словения – 125 хил. евро, а Испания – 6 млн. евро.

КЕВР трябва да търси някакви референтни нива, за да направи своите предложения, посочи председателят на регулатора. И обясни още, че според изискванията на REMIT санкциите трябва да са ефикасни, пропорционални на нарушението и да възпират извършването на нарушения.

Освен регламентирането на правото на КЕВР да налага санкции и записването на техния размер, с промени в Закона за енергетиката трябва да бъдат разширени и правомощията на регулатора, посочи още Иван Иванов. И допълни: „Правомощията могат да бъдат разширени в посоките, изрично описани в REMIT: достъп до документи в каквато и да е била форма и копие от тя,; изискване на сведения от всички лица, включително снемането на обяснения, проверки на място, изискване на записи от телефонни разговори и на предаване на данни по друг път.”