Експерти, политици и бизнес обсъдиха предстоящите законови промени в електроенергетиката

Експерти, политици и представители на енергийния бизнес в страната обсъдиха предстоящите законови промени, свързани с либерализацията на електроенергийния сектор. Дебатите по ключовата за енергийния сектор тема се състояха в рамките на Energy Managers’ Forum – поредица от експертни дискусии за българската енергетика, организирани от списание “Ютилитис” и онлайн портала publics.bg.

Участие в дискусията взеха заместник-министърът на енергетиката г-н Жечо Станков, заместник-председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов и заместник-председателят на парламентарната Комисия по енергетика Валентин Николов. Както и представители на БЕХ, АЕЦ „Козлодуй“, „ТЕЦ Марица Изток 2“, , AES България, „КонтурГлобал Марица Изток 3“, ЧЕЗ, ЕВН, Енерго Про, ЕнергоСервиз и други енергийни компании. В дебатите се включиха и представители на Българската стопанска камара, както и на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.

В рамките на дискусията бизнесът отправи послание за активен диалог и партньорство от страна на държавата при подготовката на конкретните законодателни текстове. И получи уверение – както от страна на зам.-министър Станков, така и от зам.-председателя на Комисията по енергетика в НС, че мнението на бизнеса ще бъде отчетено в рамките на целия законодателен процес.

Зам.-министър Станков допълни, че промените ще бъдат внесени за дискусия в Народното събрание, след като има пълна яснота по механизма за защита на уязвимите потребители, както и по прилагането на модела “Договори за разлики” за централите с дългосрочни договори и с преференциални цени.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов очерта четири основни предизвикателства през процеса на пълната либерализация. Това са договорите с преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, моделът единствен купувач, регулираните цени на дребно и високият дял на уязвимите потребители. По думите му в бъдещите законодателни промени трябва да се предвиди задължение небитовите потребители да излязат от регулирания пазар до края на 2018 г., а пълното прекратяване на определянето на регулирани цени за всички потребители – до 2021 г.