Новият тарифен модел за природния газ влиза в сила от 1 октомври, индустрията няма да стачкува

Новият входно-изходен модел за такси пренос и достъп до газопреносната система ще бъде въведен от 1 октомври тази година. Комисията за енергийно и водно регулиране се ангажира да следи и контролира ежемесечно приходите на „Булгартрансгаз“ и при констатирани изкривявания и диспропорции, установени с ясни аргументи, да разгледа възможностите за промяна на методиката.

Държавата в лицето на Министерството на енергетиката и регулатора и представители на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) ще се срещат текущо всяко тримесечие, за да обсъждат отражението на новия модел и евентуална необходимост от корекции.

За това са се договорили на среща днес министърът на енергетиката Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван Иванов и представители на БФИЕК, съобщиха от енергийното министерство. В разговора са участвали също заместник-министър Жечо Станков, както и представители на „Булгартрансгаз“, „Булгаргаз“ и БЕХ. Това е поредната среща между държавата и бизнеса, която има за цел обсъждането на новия ценови модел, посочиха от министерството.

„България е последната държава в ЕС, която все още не е променила правилата за ценообразуване. Ако това не се случи, страната е заплашена от глоба, която ще бъде платена от всички“, е казала по време на срещата министър Петкова. По нейните думи е необходимо постигането на максимално балансирано решение, за да се избегне тази перспектива.

„Първи октомври е най-подходящото начало за въвеждане на новите правила, защото това хармонизира три важни дати: тогава започва газовата година, тригодишният регулаторен период за „Булгартрансгаз“, както и първата от трите ценови години“, поясни председателят на КЕВР Иван Иванов.

Представителите на бизнеса декларираха съгласие с въвеждането на новия ценови модел при строг и прозрачен текущ контрол от страна на регулатора и регулярни разговори с държавата, ако са необходими промени в него.

28.09.2017 г.