Представиха приоритетите на правителството в сектор Енергетика, заложени в управленската програма

Приватизационната процедура за АЕЦ „Белене“ започва в началото на 2018 г. Това съобщи министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на пресконференция, на която бяха представени приоритетите на правителството в сектор Енергетика, заложени в управленската програма. Участие в нея взеха още заместник-министърът на енеретиката Жечо Станков и изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов.
До края на септември в България ще бъде доставено цялото оборудване, което беше изработено и платено по силата на арбитражното решение по делото, което руската компания „Атомстройекспорт“ заведе в Женева.
Държавата няма и никога не е имала ресурс от 20 млрд. лв. за участие в проекта, посочи Петкова. Но изтъкна, че ако се стигне до изграждане на АЕЦ „Белене“ държавата ще има миноритарен дял в проекта, тъй като централата е на българска територия. Той, най-вероятно, ще бъде получен за сметка на апортна вноска в проектната компания, която предстои да се създаде.
В нея ще бъдат отделени активите и пасивите на проекта „Белене“, които в момента са част от НЕК. Докато се чака анализът на БАН за това, кое е най-доброто икономическо обосновано решение за проекта „Белене“ се прави счетоводна оценка на тези активи и пасиви, посочи още енергийният министър. Анализът на БАН ще бъде готов в средата на септември, съобщи още Теменужка Петкова. „Нямаме право на повече грешки по отношение на „Белене“, категорична е тя.
Освен вземането на възможно най-доброто решение за АЕЦ „Белене“ основен приоритет на правителството в сектора на ядрената енергетика е удължаването на живота на 5-и и 6-и блок. В тази връзка Теменужка Петкова посочи, че през есента на 2018 г. предстоят тестове за увеличаване на мощността на 6-и блок до 104%.
Тя посочи още, че в края на август ще започне строителството на Националното хранилище за ниско- и средно радиактивни отпадъци (НХРАО).
Освен за намирането на най-добрия вариант за използване на оборудването за АЕЦ „Белене“, БАН разработва и основни насоки за новата енергийна стратегия. Нейното изготвяне е основна цел на правителството, посочи министър Петкова. Тя съобщи, че всички парламентарни партии вече са излъчили представители за участие в работната група, която ще изработи енергийната стратегия до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. В работата на групата ще участват и браншовите организации, така че тя ще изработена с участието на всички заинтересовани страни.
Друг приоритет в електроенергийния сектор е неговата пълна либерализация, изтъкна още министър Петкова. Очаква се до края на годината необходимите законови промени за пълното освобождаване на пазара да станат факт. Моделът на Световната банка е факт, но в момента между нея и Министерството на енергетиката продължават да текат разговори по три основни въпроса – референтната цена, механизма на договорите за разлики, които трябва да се приложат за централите с преференциални цени и с дългосрочни договори за изкупуване, както и по механизма за защита на уязвимите потребители. Световната банка има по-различен поглед по отношение на защитата на уязвимите потребители от модела, който беше разработен, съвместно с Европейската комисия, каза министър Петкова, но не даде подробности.
„България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала напълно електроенергийния си пазар. Никой не искаше да се захване с това“, коментира Петкова.
Интегрирането на енергийната борса със съседните пазари, също бе изтъкнато като приоритет в електроенергийния сектор. Както и получаването на безсрочна дерогация за работата на въглищните ни топлоелектрически централи. Искането на дерогация се налага, след като ЕК одобри нови, по-стриктни норми за нивата на серния диоксид, азотните оксиди и живака.
По отношение на приоритетите в газовия сектор Теменужка Петкова изтъкна междусистемните газови връзки, местния добив и хъб „Балкан“. По отношение на газовия хъб министърът съобщи, че обществената поръчка за предпроектното проучване ще бъде обявена в края на август. Първоначално се предвиждаше това да стане в средата на юли. Причината за забавянето е, че България е поискала от ЕК да промени параметрите в тръжната документация, като се включат всички входно-изходни точки. ЕК е дала своето съгласие и в момента документацията се преработва. Петкова очаква изработването на предпроектното проучване да отнеме 6-7 месеца.
Енергийният министър съобщи още, че скоро ще започне втория проучвателен сондаж на блок „Хан Аспарух“ в Черно море. Както publics.bg съобщи вторият сондаж на блок  „Блок 1-21 Хан Аспарух“ ще започне в края на септември и ще продължи до края на декември тази година. Той ще бъде извършен от сондажния кораб Noble Globetrotter II, който извърши и първият проучвателен сондаж. Очакваната продължителност на проучванията е 100 дни.
Държавната енергетика е стабилна, обявени в заключение министър Теменужка Петкова. Към момента по сметките на държавните енергийни компании са налични 1,184 млрд. лв., при 404 млн. лв. през 2014 г., когато поехме енергетиката, посочи тя. И изтъкна, че тази наличност от над 1 млрд. лв. не е инцидентна, а се поддържа вече втора година. НЕК, която е буферът и обира всички негативи, към края на това шестмесечие реализира загуба от под 1 млн. лв., при 93 млн. лв. към 30 юни 2016 г., посочи още Петкова.
15.08.2017 г.